♥|عاشق کشون|♥
پآت وایسادم نفس!

همیشه این طوربوده وخواهم بود..

یک مخلوط نامتناسب عجیب....!!!!!!


+ تاریخ پنج شنبه 23 / 7 / 1394برچسب:, | ساعت20:18 | نویسنده ندآ
|


تنهایی رابلندترین شاخه ی درخت خوب می فهمد...

انگارهرچه بزرگترمی شویم تنهاترمی شویم

راستی...؟؟؟خداازبزرگی تنهاست یاازتنهایی بزرگ....؟؟؟!!

پ.ن:یادی ازفرستندش....


+ تاریخ پنج شنبه 23 / 7 / 1394برچسب:, | ساعت20:15 | نویسنده ندآ
|


خــَـــسته اَم....

مثل ســَربآز از پــُسـتــــــ ---

مثل اعصآبــــ از قــُرص××

 

 


+ تاریخ چهار شنبه 2 / 4 / 1393برچسب:, | ساعت1:26 | نویسنده ندآ
|


شقیقه هام تیر می کشند
من سیگار
دود از سرم بلند می شود
هی پخش می کند هی پخش میشود
نمی دانم جنون ارث پدرم بود
یا پشت قباله ی مادرم
گروه خونیم که O+ بود از وقتی یادم می آید
اما تمام ملکول های تنم که منفی می بافند
کلاهی گشاد برای سرم
ساده تر از این ؟
من هم خوب بلدم فلسفه را با شعر به هم ببافم
کلاهی گشاد برای سرت


+ تاریخ شنبه 6 / 3 / 1393برچسب:, | ساعت18:26 | نویسنده ندآ
|


هی روزگار...میخندی؟؟؟؟؟؟کمی حرمت نگه دار.....

مگرنمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم...؟؟؟؟××!!!


+ تاریخ سه شنبه 10 / 1 / 1393برچسب:, | ساعت12:11 | نویسنده ندآ
|


نه....خواهش می کنم....بگذاریک باردیگر-فقط 2ثانیه-بی آن که بدانی نگاهت کنم....سرت رابلندنکن که دنیایم رابه هم می ریزی.......


+ تاریخ یک شنبه 2 / 12 / 1392برچسب:, | ساعت17:30 | نویسنده ندآ
|


هی دیکتاتور!

هرچندسال-هرچندقرن-که می خواهی مطلق بمان!

من باز تابع دوست داشتنت می مانم....توبازمغرورباش!

باغرورزیباتری...


+ تاریخ جمعه 2 / 11 / 1392برچسب:, | ساعت19:55 | نویسنده ندآ
|


دیگرخسته شده ام!

ازتکراربازکردن دفترخاطرات مچاله شده وبازدفن کردن احساس وشیون برآن ویکهوبستنش!

راستی شانه ات ساعتی چند؟؟؟؟


+ تاریخ جمعه 2 / 11 / 1392برچسب:, | ساعت19:53 | نویسنده ندآ
|


شبهاخودم رایک طرف تختم،به دیوارمی چسبانم...تصورهرم وجودت بغلم می خوابد!


+ تاریخ جمعه 2 / 11 / 1392برچسب:, | ساعت19:47 | نویسنده ندآ
|+ تاریخ چهار شنبه 6 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت19:52 | نویسنده ندآ
|+ تاریخ چهار شنبه 6 / 8 / 1392برچسب:, | ساعت19:50 | نویسنده ندآ
|


می دانستی؟؟؟

جهــــآنم بی تــــــــــــــ...و

                                        (الف) ندارد!


+ تاریخ چهار شنبه 29 / 7 / 1392برچسب:, | ساعت21:15 | نویسنده ندآ
|


پـــــــــــــــرواز را دوســــت دارم

 

وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت

 

به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم

 

چـــه سقــــوط دلنشینــــے

 

راستــــے

 


میدانستــــے پــــــــــــــرواز را تـــــو یـــادم دادے؟؟؟


+ تاریخ چهار شنبه 29 / 7 / 1392برچسب:, | ساعت21:11 | نویسنده ندآ
|


امشب 

از ایـــــنجا 

صدایت میـــــکنم !

تو

از آنــــــجا بغلم کن !  ...


+ تاریخ چهار شنبه 29 / 7 / 1392برچسب:, | ساعت21:8 | نویسنده ندآ
|


دِ دوست دارم لعنتی.....بفهم×!


+ تاریخ چهار شنبه 15 / 7 / 1392برچسب:, | ساعت22:10 | نویسنده ندآ
|


لعنت برتمام شکلک های لوکس...پا در دهانگریهآرامخندهبوسهبی تقصیراخمپول در دهانمهر شدهلبخندمتعجبزبان درازیمرددچشمکفریادخجالتی

                         هیچ کدامشان حالم راتعبیرنمی کنند!


+ تاریخ شنبه 5 / 6 / 1392برچسب:, | ساعت23:5 | نویسنده ندآ
|


خیلی خسته ام...


+ تاریخ شنبه 5 / 6 / 1392برچسب:, | ساعت23:2 | نویسنده ندآ
|


پسر به دختر : اعتمادتو به من ثابت کن 

همان لحظه دختر خود را عریان و لخت مادر زاد کرد

دختر به پسر : حال تو اعتمادتو به من ثابت کن  

پسر تمام لباس های دختر را تنش کرد


+ تاریخ یک شنبه 18 / 5 / 1392برچسب:, | ساعت23:51 | نویسنده ندآ
|


مسافر اول : تاسکی تاسکی واسا سوار شم
مسافر دوم: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ :) ))
مسافر اول :زهر مار به چی میخندی !؟
مسافر دوم: عزیزم تاسکی یعنی چی !؟ این که تاسکی نیست :|
مسافر اول: خو پ چیه !؟
مسافر دوم: این شصخیه نه تاسکی ! :) ))
 

+ تاریخ یک شنبه 18 / 5 / 1392برچسب:, | ساعت23:38 | نویسنده ندآ
|


چه تناقض عجیبی است !
دلم برای او شور میزند اما دستم نمک ندارد …


+ تاریخ یک شنبه 18 / 5 / 1392برچسب:, | ساعت23:37 | نویسنده ندآ
|


گـــاهـی از  فـکــر کـــردن  به تــــو فــــرار مـی کنــم

 

 مثــل رد کردن آهنـگی  که  خـیـلـی دوسـتــش  دارم


+ تاریخ یک شنبه 18 / 5 / 1392برچسب:, | ساعت23:31 | نویسنده ندآ
|


 

تویی که داری مطالب منومیخونی ولی نظرنمیدی.همونی هستی که خرمامیخوری ولی فاتحه نمیفرستی
.
.
.
زشته دیگه بزرگ شدی!
 
 

 


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:24 | نویسنده ندآ
|


انقلاب کردنی بود این وضمون شد
وای به حال انتخابات که دادنیه


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:21 | نویسنده ندآ
|


ببین.....نیشت قبول،دردت قبول،اصن بیاهمه ی خونموبمکـــــــــــــــــــ ولی جآآآآآآآآآآآآآآآن خودت این صداتوازکجاآوردی؟؟؟؟؟آرامش دهنده ی مغزواعصابه


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:21 | نویسنده ندآ
|


 

من شخصاً ؛ حضرت نوح رو به خاطر اون یه جفت پشه ای که با خودش داخل کشتی برد ، نمی بخشم! 

 

 


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:20 | نویسنده ندآ
|


 

من هر موقع زمين ميخورم

جاي اين که ببينم کجام داغون شده

نگا ميکنم کسي اون اطراف نباشه

يه بار اومدم خونه

ديدم عه دستم قطع شده

:|
 

 


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:19 | نویسنده ندآ
|


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ سوﺍﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺧﺘﯽ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﺸﻨیده بگیرم
ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻢ ، اینه :
ﺁﺏ ﮐﺘﺮﯼ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ؟
 
لامصب ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﺎﺟﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﻩ !
ﻗﻮﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮﺭﯼ . . .
ﭼﺎﯼ ﺭﻭ ﺩﻡ ﮐﻨﯽ . . .
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻩ . . .
ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯼ . . .
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻩ ، ﺍﺻﻦ ﻣسیر ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ
 


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:8 | نویسنده ندآ
|


باباحوصله ام دیگه ازاین یکنواختی مزخرف سررفت.......وبموتغییرمی دم بیاازالان

.

.

.

امروز صبح بعد از مدتها تصمیم گرفتم با دوستم بریم ورزش کنیم!
گرمکن نارنجیمو پوشیدم و زدم بیرون
و حالا توجه کنید به تیکه‌های ملت :
نارنگی! کجا میری؟
پرتقال! بدو تا نخوردمت!
هویج! مگه خرگوش دنبالت کرده؟
ته‌ سیگار!
رفتگر! برو ۹ شب بیا بابا!
چی‌توز موتوری!
سن ایچ و دیگر 

هیچ!
لینا توپی!! انقدر جون نده بابا!
اسمارتیز! بقیه دوستات کجان؟
بچه‌ها! بچه ها! گارفیلد!
الان کدوم مسئول باید رسیدگی کنه؟ 


+ تاریخ چهار شنبه 20 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت13:6 | نویسنده ندآ
|


up


+ تاریخ جمعه 15 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت15:15 | نویسنده ندآ
|


neda2ndm


+ تاریخ جمعه 15 / 3 / 1392برچسب:, | ساعت15:6 | نویسنده ندآ
|